Tác giả: buihoaibmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
1 answers
215 views
Cách dùng thereafter

Thereafter Là Gì admin- 01/07/2021 76 Shortly ...

buihoaibmt
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA