Tác giả: Missthuyet_2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

5 votes
0 answers
196 views
Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch hcl thu được 38,85 g muối

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là Những câu hỏi liên quan ...

Missthuyet_2020
đăng 1 tháng trước
3 votes
0 answers
209 views
Đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá-xây lắp, hồ sơ dự thầu bị loại bỏ trong trường hợp nào sau đây

Hỏi: Trong trường hợp này, nhà thầu A có đáp ứng yêu cầu về điều kiện xét duyệt trúng thầu hay không? Trả lời: Việc sửa lỗi, hiệu ...

3 votes
0 answers
195 views
Trong tự nhiên hiđro có 3 đồng vị clo có 2 đồng vị

Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H ; clo có hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số loại phân tử HCl khác nhau có thể tạo thành từ ...

Missthuyet_2020
đăng 1 tháng trước
3 votes
0 answers
11 views
Tìm khối lượng mol của khí có tỉ khối đối với khí hidro là 22

Nội dung bộ 38 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 Bài 20: Tính tỉ khối chất lượng khí được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời ...

Missthuyet_2020
đăng 2 tháng trước