Tác giả: Kihung1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 8 câu hỏi

6 votes
0 answers
208 views
Bố trí mặt bằng thi công xây dựng

Tóm tắt nội dung tài liệu GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 61/100 PHẦN II THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG XÂY ...

Kihung1
đăng 1 tháng trước
0 votes
0 answers
164 views
Hiện nay Nhà nước ta chủ trương gì

Trong 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, trung thành, kế thừa và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng ...

Kihung1
đăng 2 tháng trước
4 votes
0 answers
108 views
Quy trình xây dung văn bản của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------------ Số: 11-HD/VPTW Hà Nội, ngày ...

Kihung1
đăng 2 tháng trước
8 votes
0 answers
72 views
Thủ công lớp 2 gấp máy bay phản lực

GẤP MAY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2) A/ Mục tiêu (TCKT) B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, ...

Kihung1
đăng 3 tháng trước
9 votes
0 answers
66 views
Kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng mà em biết

Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng giúp HS giải ...

Kihung1
đăng 3 tháng trước
6 votes
0 answers
121 views
Soạn người kể chuyện trong văn bản tự sự

Hướng dẫn Soạn Bài 14 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập một. Nội dung bài Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự sgk Ngữ văn 9 tập 1 bao ...

Kihung1
đăng 4 tháng trước
6 votes
0 answers
113 views
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử canxi bằng bao nhiêu

Top 1 ✅ Khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử cacbon là 1,9926.10 mũ -23gam. khối lượng bằng gam của 1 ng tử canxi là bao nhiêucách tính nam 2022 ...

Kihung1
đăng 5 tháng trước
6 votes
0 answers
155 views
Số 10 tiếng Anh là gì

Số đếm là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh cũng như trong mọi ngôn ngữ khác bởi yêu cầu sử dụng phổ biển của chúng. Tuy nhiên, khi ...