accordian thief là gì - Nghĩa của từ accordian thief

accordian thief có nghĩa là

Với các kỹ năng như Ode to Booze và Fat Leon's Phat Loot Lyric, Lớp Thief Accordian đã trở thành huyền thoại trong vương quốc ghê tởm.Bạn nên che giấu người dân của bạn, che giấu chúng nhanh chóng.Không bao giờ làm cho sự thật rằng accordian dù sao ...

Thí dụ

Scourge của các ban nhạc Mariachis và polka, những tên trộm accordion đã plid nghề thủ công ác tính của họ kể từ đó ra khỏi tâm trí.Moxie của họ phục vụ họ tốt trong cả cuộc phiêu lưu và tương tác của họ với "The Ladies".