aboose là gì - Nghĩa của từ aboose

aboose có nghĩa là

Một từ được sử dụng để mô tả ai đó hoặc một cái gì đó cực kỳ dễ thương hoặc đáng yêu.Điều này thường được sử dụng trong bối cảnh với một anh chàng/cô gái dễ thương, hoặc một cặp vợ chồng.

Thí dụ

1oMg, facundo rất nhiều
2did bạn thấy MannyLeanne hôm nay?Họ trông rất giống nhau
3aww, đó là aboose

aboose có nghĩa là

Một cách của nói lạm dụng.

Thí dụ

1oMg, facundo rất nhiều
2did bạn thấy MannyLeanne hôm nay?Họ trông rất giống nhau

aboose có nghĩa là

3aww, đó là aboose Một cách của nói lạm dụng.

Thí dụ

1oMg, facundo rất nhiều
2did bạn thấy MannyLeanne hôm nay?Họ trông rất giống nhau
3aww, đó là aboose Một cách của nói lạm dụng.

aboose có nghĩa là

Dino: Đến đây Imma Spank Góc đó ra khỏi YA

Thí dụ

1oMg, facundo rất nhiều

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết aboose là gì - Nghĩa của từ aboose