3m2 5dm2 = bao nhiêu m2

 • Câu hỏi:

  Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

  3m25dm2 = ...dm2

  • A. 35
  • B. 305
  • C. 350
  • D. 3005

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có: 1m2 = 100dm2 nên 2m2 = 200dm2

  Do đó: 3m25dm2 = 3m2 + 5dm2 = 300dm2 + 5dm2 = 305dm2

  Vậy 3m25dm2 = 305dm2.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 242534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Trắc nghiệm Toán 5 Bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  10 câu hỏi | 20 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 3m25dm2 = ...dm2
 • Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5ha42m2 = ... m2
 • Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 37dm221cm2 = ...dm2
 • 13km28ha = ... km2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • 361 dm2 = ... dam2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm 48267 mm2 = ... dm2
 • 5,7 ha = ... m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 34dm25cm2 ... 34,5dm2
 • Một hình vuống có độ dài cạnh là 28cm. Tính diện tích hình vuôg đó.
 • Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 168m, chiều rộng bằng \(\frac34\) chiều dài. Tính diện tích sân trường.

ADSENSE

ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật

Toán

Câu 1 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2 = … m2 là: Câu 2 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = … m3 là: Câu 3 : Phân số được v

07/10/2021

By Eloise

Câu 1 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2 = … m2 là:
Câu 2 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = … m3 là:
Câu 3 : Phân số được viết dưới dạng số thập phân là :
Câu 4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = … phút là :
Câu 5 : Cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm . Chiều cao hình thang 30 cm thì diện tích hình thang là :
Câu 6 : Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?
Câu 7 : Giá trị của biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5 0,9 là :
Câu 8 : Hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là :
Câu 1: Người ta làm một cái bể nuôi cá bằng kính dạng hình lập phương (không có nắp) có cạnh 8,5 dm.
a) Tính diện tích kính để làm bể cá. (không kể mép dán).
b) Tính thể tích nước nếu đổ đầy bể cá đó.
Bài giải
Câu 2: Tính diện tích hình tròn biết chu vi của hình tròn đó bằng 28,26 m.
Bài giải
Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,2 + 13,25 : 0,25

Bài 4: Một bà bán trứng bán hai rổ trứng. Số quả trứng ở rổ thứ nhất bằng 3/5 số quả trứng ở rổ thứ hai. Nếu bà bán đi 1/3 số trứng của mỗi rổ thì số trứng còn lại ở rổ thứ hai hơn số trứng còn lại ở số thứ nhất là 16 quả. Hỏi bà đó đem bán bao nhiêu quả trứng?

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Đáp án: C. `3,05m²`

Giải thích các bước giải:

Ta có: `1m² =100dm²` ⇒`1dm²=0,01m²`

`5dm²=0,05m²`

`3m²5dm²=3,05m²`