2% của 100 triệu là bao nhiêu

Đôi khi tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì chúng ta đã học ở trường. Hãy để Excel làm việc đó cho bạn – những công thức đơn giản có thể giúp bạn tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tỷ lệ chênh lệch giữa hai số.

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử bạn đã trả lời 42 câu hỏi trong số 50 câu hỏi đúng trong một bài kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng là bao nhiêu?

 1. Bấm vào ô trống bất kỳ.

 2. Nhập =42/50, rồi nhấn RETURN .

  Kết quả là 0,84.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu, bấm vào

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

  Kết quả là 84,00%, là tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng trên bài kiểm tra.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  thập phân hoặc Giảm số
  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Giả sử doanh thu của bạn đạt 2.342 Đô-la trong Tháng 11 và 2.500 Đô-la trong Tháng 12. Tỷ lệ phần trăm thay đổi thu nhập của bạn giữa hai tháng này là bao nhiêu phần trăm? Sau đó, nếu doanh thu của bạn đạt 2.425 Đô la trong Tháng Một thì tỷ lệ phần trăm doanh thu của bạn tính từ tháng 12 đến tháng 1 là bao nhiêu phần trăm? Bạn có thể tính toán chênh lệch bằng cách trừ đi thu nhập mới từ thu nhập ban đầu của mình, rồi chia kết quả cho doanh thu ban đầu của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tăng

 1. Bấm vào ô trống bất kỳ.

 2. Nhập =(2500-2342)/2342,rồi nhấn RETURN .

  Kết quả là 0,06746.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu, bấm vào

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

  Kết quả là 6,75%, là tỷ lệ phần trăm tăng thu nhập.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  thập phân hoặc Giảm số
  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

Tính toán tỷ lệ phần trăm giảm

 1. Bấm vào ô trống bất kỳ.

 2. Nhập =(2425-2500)/2500, rồi nhấn RETURN .

  Kết quả là -0,03000.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu, bấm vào

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

  Kết quả là -3,00%, là tỷ lệ phần trăm giảm thu nhập.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  thập phân hoặc Giảm số
  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

Tìm tổng khi bạn biết số tiền và tỷ lệ phần trăm

Giả sử giá bán của một chiếc áo là $15, nghĩa là giảm 25% so với giá gốc. Giá gốc là bao nhiêu? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm số mà 75% của nó là 15.

 1. Bấm vào ô trống bất kỳ.

 2. Nhập =15/0,75, rồi nhấn RETURN .

  Kết quả là 20.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab Trang đầu, bấm vào

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

  Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

  2% của 100 triệu là bao nhiêu

  Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  thập phân hoặc Giảm số
  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

Tìm số tiền khi bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử muốn mua một chiếc máy tính với giá $800 và phải trả thêm 8,9% thuế bán hàng. Bạn phải trả bao nhiêu tiền thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

 1. Bấm vào ô trống bất kỳ.

 2. Nhập =800*0,089, rồi nhấn RETURN.

  Kết quả là 71,2.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên tab Trang đầu, bấm vào

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

  2% của 100 triệu là bao nhiêu

  Kết quả là $71,20, là số tiền thuế bán hàng cho máy tính.

  Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số

  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  thập phân hoặc Giảm số
  2% của 100 triệu là bao nhiêu
  .

Tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Giả sử bạn chi tiêu trung bình 113 Đô la để mua thực phẩm mỗi tuần và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần lên 25%. Bạn có thể chi tiêu bao nhiêu? Hoặc nếu bạn muốn giảm định mức chi tiêu cho thực phẩm hàng tuần hiện đang là $113 thêm 25%, thì định mức chi tiêu hàng tuần mới là bao giờ?